Rekisteriseloste - TOP-10 - Jaa Facebookissa
0m
0

SÄÄNNÖT

Kilpailun järjestäjät Kilpailun järjestää Oy KILROY Finland AB. (Jäljempänä "Järjestäjä"). Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua kaikki yli 18-vuotiaat luonnolliset henkilöt. Kilpailuun osallistuminen on vastikkeetonta eikä edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset kilpailijat kilpailusta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi. Kilpailuun eivät saa osallistua kilpailun suunnitteluun tai toteutukseen osallistuneiden yritysten työntekijät tai heidän perheenjäsenensä. Osallistumalla kilpailuun liittyy samalla KILROYn suoramarkkinointirekisteriin. Rekisteriin liittyneet saavat jatkossa hyviä, kohdennettuja etuja ja tarjouksia sähköpostiin ja puhelimeen maksimissaan kaksi kertaa viikossa. Osallistumisen yhteydessä voi kieltäytyä vastaanottamasta suoramarkkinointia. Kilpailuaika Kilpailuaika on 27.08.2015–30.09.2015. Kilpailuajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Vastuu osallistumisen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa. Palkinto ja arvonta Kilpailussa parhaiten menestynyt pelaaja voittaa KILROYn tuotepalkintoja. Kaikkien kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan myös yhdelle (1) vapaavalintaiset menopaluulentoliput Finnairin operoimaan Airbus A350 XWB – kohteeseen, jotka ovat Shanghai, Peking, Bangkok, Hong Kong, Singapore. Operointi edellä mainittuihin kohteisiin aloitetaan sivulla http://www.finnair.com/fi/gb/a350 mainitun aikataulun mukaisesti. Lähtöpaikkana Helsinki-Vantaa. Finnair pidättää oikeuden muuttaa aikatauluja ja konetyyppiä kyseisillä reiteillä. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti ja matkat tulee tehdä 30.06.2016 mennessä. Saatavuus riippuu paikkatilanteesta. Palkinnon lunastus ja rajoitteet Voittajille annetaan tarkemmat ohjeet palkinnon lunastamisesta. Voittaja sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita eikä Järjestäjä vastaa ohjeiden vastaisen toiminnan seurauksista miltään osin. Voiton voi lunastaa vain 18 vuotta täyttänyt henkilö. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää kolmannelle taholle. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Järjestäjät voivat kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettua palkintoa takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella. Oikeudet Oikeudet kilpailuun liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle ja soveltuvin osin niiden yhteistyökumppaneille. Järjestäjän ja yhteistyökumppaneiden vahingonkorvausvastuu Järjestäjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu osallistumisesta kilpailuun, palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Järjestäjän vastuu palkinnon voittajaa kohtaan ei koskaan ylitä palkinnon arvoa. Palkintojen voittajat vapauttavat Järjestäjän ja yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Verot Palkintojen voittajat vastaavat kilpailupalkinnoista mahdollisesti aiheutuvista veroseuraamuksista. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus Osallistujien henkilötietoja käsitellään kilpailun rekisteriselosteen ehtojen mukaisesti. Osallistumalla kilpailuun osallistuja myöntää Järjestäjille oikeuden käyttää palkinnon voittaneen nimeä, kuvaa ja lausumaa kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta. Sääntöjen muuttaminen Järjestäjät pidättävät oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen ilman erillistä ennakkoilmoitusta.

Sulje

REKISTERISELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ Oy KILROY Finland AB (jäljempänä ”KILROY”) Y-tunnus 0115306-8 Kaivokatu 10 A 00100 HELSINKI puhelin: 09 680 78 200 sähköposti: marketing@kilroy.fi REKISTERIN NIMI KILROYn sähköisen asiakaskirjeen, Newsin, asiakastietokanta REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE KILROY Newsin tilaajarekisteri SISÄLTÖ Rekisterin käyttötarkoitus Rekisterin sisältämät tiedot Säännönmukaiset tietolähteet Tietojen luovutus Oikeuksien käyttäminen Tietojen suojaus Rekisteriasioita hoitava henkilö ja yhteystiedot HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS) Rekisteriä käytetään KILROYn sähköisen asiakaskirjeen, KILROY Newsin lähettämiseen. KILROY News on säännöllinen asiakaskirje, joka tiedottaa KILROYn tuotteista, tapahtumista, kampanjoista ja muista tilaajalle oleellisista asioista. Kirjeessä tiedotetaan myös KILROYn yhteistyökumppanien tuotteista ja palveluista silloin kun se liittyy KILROYn toimintaan. Mikäli jäsen on antanut suostumuksensa, voidaan hänelle lähettää markkinointimateriaalia myös tekstiviestinä. KILROYlla on oikeus poistaa asiakkaan tiedot rekisteristä. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT Asiakastiedot Henkilön lomakkeessa ilmoittamat tiedot, jotka voivat sisältää seuraavia: henkilön etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, syntymäaika, matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tapahtumakohtaiset tiedot Osallistuminen kirjeen sisältämään arvontaan tai kilpailuun. Tieto sisältää arvonnan tai kilpailun nimen, päivämäärän sekä asiakkaan mahdollisesti antaman vastauksen. Markkinointitiedot KILROY Newsin lähetyspäivämäärät, asiakkaalle tarjottujen kampanjoiden tiedot ja kopiot kirjeistä. Tilaajan kielto-oikeus Tilaajan ilmoittamat kiellot (ks. oikeuksien käyttäminen) tallennetaan hänen rekisterinpitäjälle tekemästään erillisestä ilmoituksesta. Suostumus markkinointimateriaalin lähettämiseen sähköpostitse ja/tai tekstiviesteinä tallennetaan jäsenen erillisestä ilmoituksesta. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Asiakastiedot saadaan tilaajalta itseltään, kun hän täyttää tilaajalomakkeen tai päivittää tietojaan myöhemmin. Asiakastiedot saadaan KILROYn tapahtumien yhteydessä olevista arvonta- ja kilpailulomakkeista, KILROYn internet-sivujen KILROY Newsin tilaajalomakkeesta tai yhteistyökumppaneiden toimittamista tiedostoista. KILROYn internet-sivujen käyttöä koskevat tiedot saadaan internet-sivuja teknisesti ylläpitävien ohjelmien kautta. TIETOJEN LUOVUTUS KILROY Newsin sisältämiä henkilötietoja käytetään KILROY Newsin lähettämiseen. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman henkilön erillistä suostumusta. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. KILROY Newsin tietokannassa olevia henkilötietoja voidaan lisäksi henkilön erillisellä, etukäteen kysyttävällä suostumuksella luovuttaa KILROYn yhteistyökumppaneille. Lisätietoja yhteistyökumppaneista saa KILROYn internet-sivuilta (www.kilroy.fi). Yhteistyökumppanit eivät luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN Henkilöllä on oikeus henkilötietolain 26 §:n mukaisesti tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu, tai ettei hänestä ole tietokannassa tietoja. Tiedot voi tarkistaa maksutta yhden kerran kalenterivuodessa. Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena tämän rekisteriselosteen lopussa mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja pyyntö on allekirjoitettava omakätisesti. Tarkastuspyynnön johdosta luovutettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön ilmoittamaan osoitteeseen. KILROY Newsin rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai puhelimitse KILROYlle (puh. 09 680 78 200, osoite: KILROY, Kaivokatu 10 A, 00100 Helsinki). Mikäli KILROY Newsin tilaaja kieltää (i) KILROYn suoramarkkinointimateriaalin ja/tai (ii) KILROYn yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointimateriaalin lähettämisen itselleen, KILROY voi päättää lopettaa kaiken kirjallisen materiaalin toimittamisen hänelle. KILROY Newsin tilaajalla on oikeus kieltää henkilötietojen luovutus suoramarkkinointia varten KILROYn yhteistyökumppaneille. Mikäli jäsen haluaa käyttää edellä kuvattuja kielto-oikeuksiaan, tulee hänen ilmoittaa tästä kirjallisesti tai puhelimitse KILROYlle. TIETOJEN SUOJAUS Manuaalisesti käsiteltävät ja henkilötietoja sisältävät lomakkeet tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen. Sähköinen rekisteri Ainoastaan tietyillä KILROYn ja KILROYn toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää henkilötietojen käsittelyyn tarkoitettua sovellusta. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisäänkirjautumisen yhteydessä. Järjestelmä on suojattu asianmukaisesti, eikä tietoja ole mahdollista käsitellä ilman asianmukaisia tunnuksia ja oikeuksia. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ JA YHTEYSTIEDOT Cristina Herrera OY KILROY Finland Ab Kaivokatu 10 A 00100 HELSINKI puhelin: 09 680 78 206 sähköposti. marketing@kilroy.fi

Sulje
Sulje